COA เอกสารสำคัญสำหรับสารสกัดสมุนไพร

COA ย่อมาจาก Certificate of Analysis ก็คือใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า ที่ผู้ผลิตตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองให้กับผู้ซื้อ ตามล็อตการผลิตนั้น ๆ โดยสามารถนำมาการันตีความปลอดภัยของสารสกัดที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นมีคุณภาพ และผ่านมาตรฐานจริงๆ

โดยใบวิเคราะห์ควรระบุสิ่งต่างๆเหล่านี้ 🔻

✔ Product Name – ชื่อสินค้า
✔ Batch Number or Lot No. – เลขที่ครั้งที่ผลิต เมื่อผู้ซื้อรับสินค้าต้องเช็คว่าสินค้านั้นมี Batch Number เดียวกับที่ระบุใน COA หรือไม่
✔ Manufacturing Date – วันที่ผลิต
✔ Expiration Date – วันหมดอายุ
✔ Description – รายละเอียดสินค้า
✔ Test Method – กระบวนการทดสอบ
✔ Specification – คุณลักษณะของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์
✔ Test Results – ผลที่ได้จากการทดสอบ

👉 ซึ่งมีความสำคัญเวลาเราซื้อสารสกัดสมุนไพร เพราะใบ COA เราจะเอาไว้ตรวจสอบคุณภาพของสารสกัดล็อตที่เราซื้อว่าตรงกับสเปคที่ทางผู้ผลิตได้แจ้งไว้หรือไม่ และข้อมูลในใบ COA ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำสารสกัดสมุนไพรไปใช้ต่อ เพราะจะสามารถคำนวณปริมาณและความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ตามสูตรได้

บทความใกล้เคียง

ประชาสัมพันธ์

บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัดร่วมกับ บริษัท เนเจอร์ อโกร โปรดักซ์ จำกัด ออกงานแสดงสินค้าในงานจีน-อาเซียน

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับ บริษัท

ผู้ผลิตคลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่าภายใต้ลิขสิทธิ์ของ DeSouza's
ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด ร่วมเปิดตัวพันธมิตรและผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามกรีนเลเจ้นด์