ซึมเศร้า กระท่อมช่วยได้!

ซึมเศร้า กระท่อมช่วยได้

วันที่ 5 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า รศ. ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ และ ผศ. ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาพบว่าพืชกระท่อมช่วยต้านอาการซึมเศร้า จากการทดลองและบันทึกคลื่นสมองในหนูทดลอง และได้เผยแพร่ผลการวิจัยไปในระดับนานาชาติ การวิจัยในหนูทดลอง ที่ชี้ว่าพืชกระท่อม แก้อาการซึมเศร้าได้ โดยวิเคราะห์จากรูปแบบคลื่นสมองของหนูทดลอง และพฤติกรรมของหนู พบว่าเมื่อให้หนูทดลองว่ายน้ำ หนูที่ได้รับสารจากพืชกระท่อม จะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบแอคทีฟ ไม่เซื่องซึมหรือหยุดนิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัดจากใบกระท่อม ซึ่งอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เชื่อมั่นกับการทดลองนี้ว่า กระท่อมสามารถช่วยแก้อาการซึมเศร้าคนได้ ก็คือ หนูมีจำนวนยีนใกล้เคียงกันกับคนมาก หมายความว่า หนูมีโครงสร้างทางพันธุกรรมคล้ายคลึงคน จะยิ่งเชื่อมั่นผลการทดลองได้มากขึ้น อ้างอิงจาก : https://www.thaihealth.or.th/