สารสกัดอาติโช๊ค

สารสกัดจากอาติโช๊ค(ผง) เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ และอาหารเสริมต่างๆ ได้

รายละเอียด

สารสกัดจากอาติโช๊ค

ชื่อ สารสกัดอาติโช๊ค
รหัสสินค้า
ประเภทสินค้า สารสกัด
ชื่อทั่วไป
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Cynara Scolymus L.
ชื่อ INCI Name
CAS Number
เกรดสินค้า เกรดอาหาร
ส่วนที่ใช้สกัด ใบ
สกัดโดย บดผง/สกัดด้วยน้ำ
สารสำคัญ สารไซนาริน
วิธีใช้
ปริมาณสินค้า 1 กิโลกรัม
ประโยชน์ / สรรพคุณ ช่วยลดไข้และบรรเทาอาการหวัดไอ เจ็บคอ, ช่วยละลายเสมหะ, ช่วยบรรเทาอาการโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, ต้านเชื้อไวรัส, ต้านการอักเสบ, ต้านเชื้อโรค, ช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมและกระตุ้นเส้นผมที่หลุดร่วงให้งอกใหม่

เอกสาร

เอกสาร
Product Specification Download

สารสกัดอาติโช๊ค

สารสกัดจากอาติโช๊ค(ผง) เกรดเครื่องสำอาง, เกรดอาหาร สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ และอาหารเสริมต่างๆ ได้

รายละเอียด

สารสกัดจากอาติโช๊ค

ชื่อ สารสกัดอาติโช๊ค
รหัสสินค้า
ประเภทสินค้า สารสกัด
ชื่อทั่วไป
ชื่อทางพฤกษศาสตร์ Cynara Scolymus L.
ชื่อ INCI Name
CAS Number
เกรดสินค้า เกรดอาหาร
ส่วนที่ใช้สกัด ใบ
สกัดโดย บดผง/สกัดด้วยน้ำ
สารสำคัญ สารไซนาริน
วิธีใช้
ปริมาณสินค้า 1 กิโลกรัม
ประโยชน์ / สรรพคุณ ช่วยลดไข้และบรรเทาอาการหวัดไอ เจ็บคอ, ช่วยละลายเสมหะ, ช่วยบรรเทาอาการโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, ต้านเชื้อไวรัส, ต้านการอักเสบ, ต้านเชื้อโรค, ช่วยในการเจริญเติบโตของเส้นผมและกระตุ้นเส้นผมที่หลุดร่วงให้งอกใหม่

เอกสาร

เอกสาร
Product Specification Download